1. یکی از تجربه های مفیدی که شهرداری تهران برای ارائه خدمات عمومی به شهروندان دارد، عرضه مایحتاج مردم در بازارهای روز(میدان تره بار محلی) با کنترل قیمت و کیفیت اجناس و کالاهای قابل ارائه برای کنترل بازار و جلوگیری از افسارگسیختگی قیمت ها و سو استفاده سودجویان از محل تامین مایحتاج شهروندان می باشد.

میادینی که با توجه به گستردگی و وسعت شهر تهران در جای جای این کاتن شهر ایجاد شده و مورد استقبال بسیار خوب شهروندان قرار گرفته است.

در این میادین، فروشندگان ملزم به ارائه فاکتور به مشتری طبق قیمت مصوب می باشند و اگر فروشگاهی تخلف کند طبق مقررات جاری و حاکم بر میادین تره بار اعمال قانون می شود و در مواردی که تخلف از حد بگذرد طبق ضوابط کلیه اجناس غرفه متخلف زیر نظر مسوولین به قیمت خرید به فروش می رسد.

2. این حق مردم و شهروندان است که برای خرید مایحتاج خود طبق قیمت های مصوب و عرف پول پرداخت کنند، نه بیشتر و بلکه چند برابر

3.این وظیفه مسوولین امر در جلوگیری از افسارگسیختگی بازار و تشنج قیمت ها، در راستای حمایت از حقوق شهروندی مردم است.