انتخابات شوراها - باید ها و نبایدهای اخلاقی

از دیرباز یکی از دغدغه های جدی بین مردم در زمان انتخابات هایی که ارزش منطقه ای و محلی آنها بالا بوده( مثل انتخابات مجلس و شوراهای شهر و روستا) جابجایی آراء از یک شهر به شهر(های) دیگر بوده.

امری که با کاهش فاصله و بعد مکانی شهرها و با توجه به مهاجرت از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ افزایش پیدا می کند.

در این خصوص ذکر این نکته ضروری است که شایسته نیست یک نفر کاندیدای شورای شهر، برای راه یافتن به شورا، از پشتوانه رای همشهریانش در شهر مقصد دیگر استفاده کند.

چرا که اول، مشروعیت میزان رای اخذ شده، به ناکم خود را در اذهان و افکار عمومی مخدوش می کند

و دوم اینکه، ستمی بزرگ به مردم شهرش و دیگر کاندیداهای شورای شهر زادگاهش می کند. چرا که با جلب آرای زادگاهش به سمت خود، از میزان مشارکت مردم و رای کاندیداهای حاضر در عرصه انتخابات، به نفع خود کم می کند.

در این صورت، دو خسارت به رای دهندگان نیز وارد می شود

اول اینکه به فردی رای می دهند که در شهری، غیر از شهر خودشان ممکن است وارد شورا شود و علی القاعده، نفعی برای آنها نخواهد داشت.
دوم آنکه با مهاجرت آرا از یک شهر به شهر دیگر احتمال عدم انتخاب افراد اصلح، پایین می آید و این، دست آخر خسارتی است برای شهرشان.

در این بین فقط مردم هستند که می توانند با نگاهی دوراندیش و تصمیمی صحیح اقدام به انتخاب و رای دادن در شهر خود کنند و آرای شهر خود را در مسیر پیشرفت و توسعه شهر که در گرو انتخاب افراد اصلح و شایسته می باشد، به صندوق بریزند. ان شاالله

 

/ 0 نظر / 32 بازدید