رسانه، مردم و مسوولین

1-      از دیرباز و با ورود رسانه ها به عرصه جوامع و انس و الفت مردم با این پدیده، صاحب نظران عرصه ارتباطات از رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی یاد کرده اند

2-      بر اساس برخی دیدگاه ها رویکرد رسانه ها در جوامع با سطح بندی بین المللی، منطقه ای، ملی و محلی(بر اساس میزان دربرگیری) بررسی می شود.

3-      در مراحل سیر و ترقی فن آوری، پس از رسانه های مکتوب،صوتی و تصویری و ورود اینترنت به عرصه زندگی و بروز رسانه های مجازی میزان دربرگیری و اثرگذاری رسانه ها با تغییرات عمده ای مواجه شد.

4-      رسانه ها با ترویج فرهنگ تعامل میان مردم و مسوولین می توانند در انتقال خواسته های مردمی و همچنین بیان کردن کمبودها و چالش های موجود به مسوولین و همچنین اقدامات انجام شده به مردم، نقش موثری در توسعه جامعه به عهده بگیرند.

رسانه در این خصوص به عنوان پلی میان مردم و مسولین قرار گرفته که با حسن عملکرد و هدفمندی فعالیت ها در راستای تحقق خواسته های مردمی و به سرانجام رسیدن تلاش های مسوولین، می تواند نقش موثری در تحقق اهداف توسعه ای مدنظر داشته باشد

5-      بنده رسانه را به عنوان مشاور مسوولین در اجابت خواسته های مردم و رسیدگی به اموری که از دید مسوول پنهان مانده و توسط مردم عنوان می شود می دانم.

استفاده از پتانسیل های مردمی و رسانه ای برای پیشبرد اهداف و فعالیت های جاری و آتی امری مهم و حیاتی برای مدیریت اجرایی در سطوح مختلف می باشد.

لاجرم هر کسی که از این پتانسیل ها برای پیشبرد فعالیت های حوزه کاری خود به نحو احسن استفاده کرد و در راستای تحقق خواسته های مشروع و قانونی مردم گام برداشت به طور حتم رضایت خداوند متعال را برای خود تضمین کرده است.

/ 0 نظر / 30 بازدید